23. 1. 2020  15:54 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Identifikačné číslo: 2778
Univerzitný e-mail: stefan.vaclav [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Vybrané state z teórie montáže
Autor: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Oponent 1:prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Jozef Jurko, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Anton Humár, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané state z teórie montáže
Abstrakt:V montáži pracuje až 45 % zamestnancov podnikov vyrábajúcich nielen produkty strojárske a elektrotechnické ale i produkty drevárske, potravinárske a iné. Zvláštny význam má montáž pre Slovensko, ktoré je považované za "montážnu halu Európy". Napriek uvedenej váhe montáže v priemysle sa donedávna nevenovala primeraná pozornosť tejto významnej aktivite pretržitých výrobných procesov. Habilitačná práca obsahuje základy dosiaľ neuzavretej náuky o teórii montáže. Táto práca nadväzuje na dizertačnú prácu autora (Objektívna metóda pre montáž). Cieľom habilitačnej práce je s použitím základných vied (matematika, mechanika a pod.) zovšeobecňovať poznatky z praxe pomocou teoretického skúmania procesu montáže od vytvorenia súčiastok cez ich zmontovanie, skúšanie a expedíciu. Táto habilitačná práca ma za cieľ odhaliť ďalšie teoretické zákonitosti montáže.
Kľúčové slová:Montážne systémy, montáž, Montáž, konštruovanie z hľadiska montáže,

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene