24. 10. 2020  0:19 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikačné číslo: 328
Univerzitný e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedúci oddelenia - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
Absolvent          
Záverečná práca
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Revitalizácia postihnutých urbánnych území.
Autor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent 1:
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Revitalizácia postihnutých urbánnych území.
Abstrakt:
Dizertačná práca sumarizuje poznatky z vedeckovýskumných projektov s podporu programov Európskej únie realizovaných za účasti jej autora analyzujúc teoretické a metodologické východiská a spoločenskú prax revitalizácie postihnutých urbánnych území a na ich základe sa venuje optimalizácii metodiky revitalizácie týchto území ako súčasti komplexných rozvojových stratégií na urbánnej úrovni. Práca rozpracováva koncept metodológie revitalizácie založený na strategickom integratívnom plánovacom prístupe a tento premieta do špecifickej integratívnej metodológii hodnotenia postihnutých území vyhovujúcej komplexným procesom rehabilitácie, hodnotenia, rehabilitačných programov a návrhov a predovšetkým do návrhu postupu a výberu metód a nástrojov vo fáze prediktívnej - plánovacej i fáze exekutívnej - výkonnej. Osobitná pozornosť sa v práci venuje štartovacej (kick-off) fáze rehabilitačných procesov ako súčastí komplexných rozvojových stratégií ako východisko pre aplikáciu realizovaných projektov s dôrazom na aspekty udržateľnosti procesov revitalizácie a následne udržateľnosti opätovne naštartovaných procesov prirodzených životných cyklov urbánnych systémov.
Kľúčové slová:
revitalizácia, manažment revitalizačných procesov, regenerácia, sanácia, strategické plánovanie, postihnuté urbánne územie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene