6. 7. 2020  14:33 Patrik, Patrícia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
Závěrečná práce
     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Drevo ako výrazový prostriedok súčasnej architektúry (Použitie v exteriéri)
Autor:
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Drevo ako výrazový prostriedok súčasnej architektúry (Použitie v exteriéri)
Abstrakt:
Dizertačná práca sa snaží odpovedať na mnohé nastolené otázky a riešiť ich aj v kontexte určitej averzie pri zavádzaní ich použitia aj s ohľadom na niektoré nesprávne použitie a ich negatívne vplyvy. Dizertačná práca je členená na IX kapitol, z ktorých sú kapitoly II., III., IV., V. nosné a tvoria takmer 80% práce. Tieto kapitoly sa venujú zásadám pri navrhovaní a realizácií drevených exteriérových obkladov, správnemu použitiu nových technológií spracovania a úpravy dreva v exteriéri, z rôznych hľadísk (architektonické, konštrukčné, požiarne a iné). V kapitolách IV. a V. sú spomenuté aj nové kompozitné materiály a vymedzenie oblasti ich možného použitia v stavebnej praxi. Ostatné kapitoly -- I., VII., VIII. a IX. sú doplnkové a riešia skôr vzťah dizertačnej práce k problematike všeobecne, respektíve dávajú ju do celkového kontextu k riešenej problematike. Cieľom dizertačnej práce je použitie dreva ako tradičného, historicky overeného materiálu z pohľadu súčasných výrobných a hlavne technologických možností, ako aj estetických kritérií súčasnej architektúry.
Klíčová slova:
Drevo, výrazový prostriedok, súčasná architektúra

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně