21. 10. 2020  7:07 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikačné číslo: 337
Univerzitný e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Vedúci katedry - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FAD)

Kontakty
     
     
     
Záverečná práca
     
Projekty               Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Drevo ako výrazový prostriedok súčasnej architektúry (Použitie v exteriéri)
Autor:
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Rudolf Šutovský, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Drevo ako výrazový prostriedok súčasnej architektúry (Použitie v exteriéri)
Abstrakt:
Dizertačná práca sa snaží odpovedať na mnohé nastolené otázky a riešiť ich aj v kontexte určitej averzie pri zavádzaní ich použitia aj s ohľadom na niektoré nesprávne použitie a ich negatívne vplyvy. Dizertačná práca je členená na IX kapitol, z ktorých sú kapitoly II., III., IV., V. nosné a tvoria takmer 80% práce. Tieto kapitoly sa venujú zásadám pri navrhovaní a realizácií drevených exteriérových obkladov, správnemu použitiu nových technológií spracovania a úpravy dreva v exteriéri, z rôznych hľadísk (architektonické, konštrukčné, požiarne a iné). V kapitolách IV. a V. sú spomenuté aj nové kompozitné materiály a vymedzenie oblasti ich možného použitia v stavebnej praxi. Ostatné kapitoly -- I., VII., VIII. a IX. sú doplnkové a riešia skôr vzťah dizertačnej práce k problematike všeobecne, respektíve dávajú ju do celkového kontextu k riešenej problematike. Cieľom dizertačnej práce je použitie dreva ako tradičného, historicky overeného materiálu z pohľadu súčasných výrobných a hlavne technologických možností, ako aj estetických kritérií súčasnej architektúry.
Kľúčové slová:
Drevo, výrazový prostriedok, súčasná architektúra

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene