19. 6. 2019  21:03 Alfréd
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
Identifikačné číslo: 38252
Univerzitný e-mail: gabriel.oksa [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Paralelná Jacobiho SVD metóda
Autor: doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Paralelná Jacobiho SVD metóda
Abstrakt:Táto habilitačná práca je komentovaným súhrnom štyroch pôvodných vedeckých článkov venovaných dvojstrannej paralelnej blokovej Jacobiho metóde na výpočet rozkladu veľkých, hustých matíc na singulárne čísla a vektory (tzv. SVD dekompozícia). Pôvodný vedecký prínos spočíva v návrhu tzv. dynamického paralelného usporiadania, vo variabilite blokového faktora a v predspracovaní pôvodnej matice pomocou QR iterácií. Pôvodné štyri vedecké články, ktoré boli publikované v časopise Parallel Computing, tvoria prílohu habilitačnej práce.
Kľúčové slová:Jacobiho metóda, paralelné dynamické usporiadanie, QR iterácie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene