28. 3. 2020  15:02 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Identifikačné číslo: 38318
Univerzitný e-mail: peter.krizan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Riaditeľ - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Stanovenie vplyvu vybraných konštrukčných parametrov lisovacej komory na kvalitu výliskov
Autor: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Peter Demeč, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stanovenie vplyvu vybraných konštrukčných parametrov lisovacej komory na kvalitu výliskov
Abstrakt:Habilitačná práca je venovaná výskumu stanovenia vplyvu vybraných konštrukčných parametrov lisovacej komory na výslednú kvalitu výliskov. V úvodnej časti práce je vypracovaná teoretická analýza vplyvu konštrukčných parametrov zhutňovacieho stroja a lisovacej komory na hustotu výliskov. V práci boli špecifikované a definované konštrukčné parametre lisovacej komory a bol určený ich vplyv na hustotu výliskov. Na základe dostupných možností bol navrhnutý experimentálny výskum, ktorý je podrobne popísaný v praktickej časti habilitačnej práce. Vyhodnotením realizovaných experimentov boli získané výsledky, ktoré poukazujú na dôležitosť sledovaných konštrukčných parametrov v procese lisovania biomasy. V predkladanej habilitačnej práci sú prezentované výsledky, ktoré definujú a stanovujú vplyv spôsobu lisovania, vplyv dĺžky lisovacej komory, vplyv kužeľovitosti stien lisovacej komory na výslednú hustotu výliskov. Na základe realizovaných experimentov bolo možné čiastočne definovať aj rozloženie a pôsobenie trecích síl v lisovacej komore, ktoré sú tiež v práci uvedené. V záverečnej časti práci, autor pojednáva o možnostiach využitia dosiahnutých výsledkov a možnostiach ďalšieho smerovania výskumu v oblasti zhutňovania biomasy do formy tuhých biopalív.
Kľúčové slová:konštrukčné parametre, dĺžka lisovacej komory, hustota výliskov, kužeľovitosť stien, lisovacia komora, koeficient väzbového trenia

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene