7. 4. 2020  22:51 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Natália Horňáková, PhD.
Identifikační číslo: 38384
Univerzitní e-mail: natalia.hornakova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji
Autor: Ing. Natália Horňáková, PhD.
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Martina Jakábová, PhD.
Oponent:Ing. Marek Kudla
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy súčasného stavu vzdelávania zamestnancov navrhnúť opatrenia pre zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji. Teoretická časť práce pojednáva o úlohe vzdelávania zamestnancov v systéme riadenia ľudských zdrojov. Ďalej pokračuje zdôraznením významu systematického vzdelávania zamestnancov a hodnotením vzdelávania v podniku. V praktickej časti je bližšie predstavený Trnavský kraj a vzdelávacie potreby podniku sú zistené na základe dotazníkového šetrenia medzi zamestnancami. V tretej časti práce sú na základe výsledkov analýzy navrhnuté opatrenia pre zefektívnenie systému vzdelávania v malých a stredných priemyselných podnikoch.
Klíčová slova:vzdelávanie, zamestnanci, podnik


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně