22. 1. 2020  12:27 Zora
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identifikačné číslo: 3849
Univerzitný e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)
Vedúca katedry - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Nové prístupy k stanoveniu geotechnických parametrov jemnozrnných zemín
Autor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Pracovisko: Katedra geotechniky (SvF)
Oponent 1:doc. RNDr. Peter Wagner, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Oponent 3:doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:New approaches to geotechnical parameters determination of fine grained soils
Abstrakt:The assessment of reliable strength and stiffness parameters from laboratory test is a necessary and fundamental step in every geotechnical design. The degree of sophistication with which a soil is characterized varies considerably according to the selected laboratory method. The background information supported the interpretation of geotechnical parameters comprises a large number approaches and methods, including empirical, semi-empirical, analytical and numerical approaches. These approaches and critical state soil mechanics support correlations of index properties with basic engineering properties of soils. The results of laboratory investigation for determination of liquid limits using fall-cone method and Casagrande method were analyzed. The resistance of high plasticity soils to saline solution was investigated by means of selected geotechnical parameters.
Kľúčové slová:geotechnical parameters, fine grained soils, laboratory test

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene