29. 1. 2020  6:53 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identifikačné číslo: 3886
Univerzitný e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Termický rozklad uhľovodíkových surovín.
Autor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie technológie ropy a petrochémie (ÚOCHKP FCHPT)
Oponent 1:doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
Oponent 3:Ing. Jozef Mikulec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Termický rozklad uhľovodíkových surovín.
Abstrakt:Habilitačná práca obsahuje súbor publikovaných pôvodných vedeckých prác z oblasti pyrolýzy a tepelného krakovania rôznych uhľovodíkových surovín. Práca bola zameraná na sledovanie kinetiky, reakčného mechanizmu a tvorbu produktov v závislosti od zloženia suroviny, teploty, reakčného času a ďalších parametrov za podmienok strednoteplotnej pyrolýzy. Skúmala sa možnosť chemickej alebo surovinovej recyklácie odpadných polyalkénov s cieľom výroby petrochemikálií, alebo palív. Detailne sa študovala kopyrolýza polyalkénových olejovoskov s benzínom, pripravených tepelným rozkladom individuálnych a zmesných polyalkénov. Zistilo sa vzájomné ovplyvňovanie jednotlivých polyalkénov pri ich termickom rozklade. V olejovoskoch sa stanovil vysoký obsah lineárnych a rozvetvených alkánov a alkénov, ktoré pri kopyrolýze poskytovali rovnaké alebo väčšie výťažky žiadaných nízkomolekulových alkénov ako z benzínu samotného. Potvrdilo sa, že olejovosková frakcia pridaná ku kvapalnej uhľovodíkovej surovine v množstve do 10 % hmotn. sa úplne rozkladala za sledovaných podmienok, pričom tvorba koksu bola porovnateľná s tvorbou koksu z benzínu. Pri zväčšení koncentrácie olejovoskov z 10 % na 15 % hmotn. koksovanie vzrástlo v dôsledku väčšieho obsahu nenasýtených a väčších molekúl obsiahnutých v olejovoskoch, ako aj v dôsledku poklesu obsahu sírnych zlúčenín -- inhibítorov koksovania po pridaní olejovoskov do primárneho ťažkého benzínu.
Kľúčové slová:kopyrolýza, Termický rozklad, tvorba koksu, recyklácia plastov, polyalkény, zloženie produktov

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene