20. 1. 2020  8:30 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identifikačné číslo: 3886
Univerzitný e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Termický rozklad uhľovodíkových surovín.
Autor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie technológie ropy a petrochémie (ÚOCHKP FCHPT)
Oponent 1:doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
Oponent 3:Ing. Jozef Mikulec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Thermal decomposition of hydrocarbon feedstocks.
Abstrakt:The habilitation thesis contains collection of published original research papers in the field of steam cracking and thermal cracking of different feedstocks. The research was concentrated on kinetics, reaction mechanism and on product formation in dependence on feedstock composition, temperature, reaction time and on other parameters at the conditions of middle temperature pyrolysis. The possibility of chemical or feedstock recycling of waste polyalkenes with the aim of petrochemicals or fuels production was examined. Copyrolysis of polyalkene oils/waxes prepared by thermal decomposition and diluted in naphtha was studied in detail. The mutual influence of individual polyalkenes at their thermal decomposition was determined. In oils/waxes a high content of linear or branched alkanes and alkenes was set, which gave at copyrolysis yields of desired low molecular alkenes similar or even higher than from naphtha alone. The complete decomposition of oil/wax fraction added in the amount of 10 mass % to liquid hydrocarbon feedstock was confirmed at used reaction conditions together with coke formation comparable to that from naphtha alone. The coke formation mounted up by increasing the concentration of oils/waxes from 10 to 15 mass % due to the higher content of unsaturated and larger molecules contained in oils/waxes, as well as due to the decrease of content of sulfur compounds which are coking inhibitors.
Kľúčové slová:Coke formation, Plastics recycling, Polyalkenes,, Products distribution, Thermal decomposition,, Copyrolysis

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene