Oct 30, 2020   6:32 p.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Identification number: 389
University e-mail: zuzana.tothova [at] stuba.sk
 
 
External colleague - The Institute of Architecture of Residential Buildings (FAD)

Contacts          Final thesis     Projects
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:NEW CONCEPTS AND TYPOLOGY IN CONTEMPORARY TOWN HOTEL DESIGN
Written by (author):
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FAD)
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
NOVÉ KONCEPTY A TYPOLÓGIA V SÚČASNOM NAVRHOVANÍ MESTSKÉHO HOTELA
Summary:
Habilitačná práca sa venuje mestskému hotelu z hľadiska jeho histórie, kategorizácie, determinantov jeho navrhovania aj budúceho možného vývoja v kontexte nových stratégií a typológie. Zameriava sa na nový dialóg funkcií mestského hotela a jeho vplyvu na typologické riešenie prevádzky ako celku ale aj zmeny v jednotlivých dispozično-prevádzkových okruhoch. Výsledkom je mestský hotel ako špecifický typ hotela s novou funkčnou skladbou priestorov pre zákazníkov, ktorý nasadzuje v rámci výstavby hotelov aj nové kvality s dopadom na existujúcu klasifikáciu hotelových zariadení. V rámci popisu jednotlivých vývojových etáp, analyzovania determinantov a kategórií je v práci ťažisko príkladov vybratých zo slovenskej hotelovej scény. Význam práce je v prehodnotení súčasnej klasifikácie hotelových zariadení, a jej polohy vo forme učebnice nových vývojových tendencií, naznačených a rôznou mierou vysvetlených.
Key words: klasifikácia, kategorizácia, Hotel, mestský hotel, , štandard

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited