10. 12. 2019  7:07 Radúz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Identifikační číslo: 44034
Univerzitní e-mail: ivan.cervenansky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Matematické a experimentálne modelovanie výroby prírodných aróm
Autor: Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Matematické a experimentálne modelovanie výroby prírodných aróm
Abstrakt:Prírodne arómy predstavujú látky s vysokou pridanou hodnotou, po ktorých je dopyt hlavne v kozmetike a potravinárstve. Tak je to aj v prípade prírodného 2-fenyletanolu, ružovej arómy, ktorý možno vyprodukovať pomocou kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Pri produkcii sa využíva L-fenylalanín, ktorý je mikrobiálnym metabolizmom transformovaný na 2-fenyletanol. Problémom tejto produkcie je však silná inhibícia rastu biomasy vznikajúcim produktom. Pre intenzifikáciu procesu je potrebné kontinuálne odstraňovanie 2-fenyletanolu z fermentačného média. Zapojením systému odstraňovania inhibítora do reakčnej časti vzniká hybridný reaktívne -- separačný systém, v ktorom možno využiť membránovú extrakciu a adsorpciu. V tejto práci sa skúmala možnosť využitia extrakcie 2-fenyletanolu z vodného roztoku kvasiniek (resp. fermentačného média) do druhého vodného roztoku. Pri extrakčných experimentoch voda -- voda transport látky prebiehal cez membránu, pričom sa merala rýchlosť extrakcie, ktorá sa porovnávala s matematickým modelom. S využitím iba membránovej extrakcie sa však vo väčšej miere nezníži množstvo inhibítora v reakčnom systéme, a preto sa vyextrahovaný 2-fenyletanol odstraňuje pomocou adsorpcie. Pri adsorpcii v nepohyblivom lôžku adsorbenta sa merali priebehy prienikových kriviek, ktoré sa porovnávali s rozdielnymi matematickými modelmi adsorpcie v kolóne. Následne vznikol spojený systém extrakcie a adsorpcie, v ktorom sa overovala schopnosť tohto systému odstraňovať 2-fenyletanol z bioreaktora. Posledným krokom v práci bol biotransformačný experiment v hybridnom systéme, v ktorom sa odstraňoval 2-fenyletanol pomocou membránovej extrakcie voda -- voda s následnou adsorpciou v kolóne s nehybnou vrstvou adsorbenta.
Klíčová slova:2-fenyletanol, adsorpcia, biotransformacia, membránová extrakcia voda - voda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně