16. 2. 2020  22:42 Ida, Liana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Príspevok k metódam a algoritmom riadenia jednosmerných servopohonov
Autor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Contribution to the methods and algorithms of control of DC servo-drives
Abstrakt:One of the main objectives of the thesis is the design, modification and application of both conventional as well as modern structures and methods of automation control for servo-drives. Based on the analysis of existing methods of automatic control is proposed their generalization, modifications and suitability for speed servo-drives control. Author applied, extended and tested the conventional methods of automatic control based on analytical and experimental mathematical models of servo-drives. From the spectrum of the modern automatic control methods he used and modified mainly inverse dynamics methods and methods based on the location of the closed loop poles. Author created modelling, simulation and test workplace with a real physical model to verify the structures and methods of automatic control. Based on graphical, numerical and simulation results he showed that the feedforward Master Slave control structure is an optimal and appropriate speed servo drive control structure guaranteeing high quality, stability and robustness. To compensate for impact of disturbance, i.e. load torque, author successfully designed and verified Luenberger observer. Generalization of the results and their applicability to speed servo-drives control was made on the basis of supporting software system ServoSim, which represents one of the key contributions of the author to the development and exploitation of automatic control methods and is used in educational and research areas at the Institute of Control and Industrial Informatics in bachelor and master studies.
Klíčová slova:Automatic control methods, Servosystems, Naslin method

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně