28. 3. 2020  16:35 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Príspevok k metódam a algoritmom riadenia jednosmerných servopohonov
Autor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Contribution to the methods and algorithms of control of DC servo-drives
Abstrakt:One of the main objectives of the thesis is the design, modification and application of both conventional as well as modern structures and methods of automation control for servo-drives. Based on the analysis of existing methods of automatic control is proposed their generalization, modifications and suitability for speed servo-drives control. Author applied, extended and tested the conventional methods of automatic control based on analytical and experimental mathematical models of servo-drives. From the spectrum of the modern automatic control methods he used and modified mainly inverse dynamics methods and methods based on the location of the closed loop poles. Author created modelling, simulation and test workplace with a real physical model to verify the structures and methods of automatic control. Based on graphical, numerical and simulation results he showed that the feedforward Master Slave control structure is an optimal and appropriate speed servo drive control structure guaranteeing high quality, stability and robustness. To compensate for impact of disturbance, i.e. load torque, author successfully designed and verified Luenberger observer. Generalization of the results and their applicability to speed servo-drives control was made on the basis of supporting software system ServoSim, which represents one of the key contributions of the author to the development and exploitation of automatic control methods and is used in educational and research areas at the Institute of Control and Industrial Informatics in bachelor and master studies.
Kľúčové slová:Automatic control methods, Servosystems, Naslin method

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene