7. 4. 2020  21:38 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Arpád Kósa, PhD.
Identifikační číslo: 50249
Univerzitní e-mail: arpad.kosa [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Skúmanie vlastností polovodičových štruktúr metódou DLTS
Autor: Ing. Arpád Kósa, PhD.
Pracoviště: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Oponent:Ing. Martin Vallo
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Skúmanie vlastností polovodičových štruktúr metódou DLTS
Abstrakt:Práca sa zaoberá identifikáciou hlbokých energetických hladín v polovodičových štruktúrach na báze Si metódou DLTS. V rámci experimentu sme skúmali dva typy Si Schottkyho štruktúr: testovaciu štruktúru so zámerne vytvorenou Au hlbokou hladinou a detektor žiarenia pred a po ožiarení neutrónmi. Experimenty boli realizované na meracom pracovisku DL8000 na Katedre mikroelektroniky, FEI STU v Bratislave. Z nameraných DLTS spektier sme určili parametre hlbokých energetických hladín s využitím softvéru Dlts 2.6, Microsoft Office Excel 2007 a OriginPro 7.5. Výsledky získané z meraní na referenčnej štruktúre sme využili na porovnanie dôveryhodnosti jednotlivých spôsobov evaluácie DLTS spektier. Analýzou DLTS spektier nameraných na detektore pred a po ožiarení sme vyhodnotili účinky neutrónového žiarenia na kremík. Na základe skúseností získaných počas analýzy nameraných DLTS spektier boli vytvorené podklady na sekciu "Analýza a spracovanie DLTS spektier" vzdelávacieho modulu "DLTS", v kurze "Elektrická charakterizácia polovodičových štruktúr a prvkov" umiestnenom na portáli "eLearn central".
Klíčová slova:DLTS, kremík, hlboké energetické hladiny

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně