7. 4. 2020  13:57 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Arpád Kósa, PhD.
Identifikačné číslo: 50249
Univerzitný e-mail: arpad.kosa [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Skúmanie vlastností polovodičových štruktúr metódou DLTS
Autor: Ing. Arpád Kósa, PhD.
Pracovisko: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Oponent:Ing. Martin Vallo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skúmanie vlastností polovodičových štruktúr metódou DLTS
Abstrakt:Práca sa zaoberá identifikáciou hlbokých energetických hladín v polovodičových štruktúrach na báze Si metódou DLTS. V rámci experimentu sme skúmali dva typy Si Schottkyho štruktúr: testovaciu štruktúru so zámerne vytvorenou Au hlbokou hladinou a detektor žiarenia pred a po ožiarení neutrónmi. Experimenty boli realizované na meracom pracovisku DL8000 na Katedre mikroelektroniky, FEI STU v Bratislave. Z nameraných DLTS spektier sme určili parametre hlbokých energetických hladín s využitím softvéru Dlts 2.6, Microsoft Office Excel 2007 a OriginPro 7.5. Výsledky získané z meraní na referenčnej štruktúre sme využili na porovnanie dôveryhodnosti jednotlivých spôsobov evaluácie DLTS spektier. Analýzou DLTS spektier nameraných na detektore pred a po ožiarení sme vyhodnotili účinky neutrónového žiarenia na kremík. Na základe skúseností získaných počas analýzy nameraných DLTS spektier boli vytvorené podklady na sekciu "Analýza a spracovanie DLTS spektier" vzdelávacieho modulu "DLTS", v kurze "Elektrická charakterizácia polovodičových štruktúr a prvkov" umiestnenom na portáli "eLearn central".
Kľúčové slová:DLTS, kremík, hlboké energetické hladiny

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene