14. 8. 2020  7:00 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Klaučo, PhD.
Identifikačné číslo: 50920
Univerzitný e-mail: martin.klauco [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

     
     
Výučba     Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
Stáže
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Tvorba GUI pre syntézu robustných PI regulátorov
Autor:
Ing. Martin Klaučo, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Katarína Matejičková
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Tvorba GUI pre syntézu robustných PI regulátorov
Abstrakt:
Bez grafického rozhrania -- GUI (Graphical User Interface) -- by väčšina užívateľov nebola schopná používať počítač. Dobre navrhnuté GUI je dôležitou súčasťou zavádzania programu do praxe. Cieľom tvorby akéhokoľvek GUI je odbremeniť užívateľa od používania CLI (command-line interface). Cieľom tohto bakalárskeho projektu je naučiť sa základy tvorby GUI v prostredí MATLAB a následne vytvoriť fungujúci program. GUI je možné v prostredí MATLAB tvoriť rôzne. V tejto práci sa budeme venovať profesionálnemu prístupu tvorby GUI pomocou príkazov uicontrol a figure. Vytvorené GUI bude nadstavba programu, ktorý sa zaoberá syntézou robustných PI regulátorov.
Kľúčové slová:
Grafické rozhranie programu, MATLAB, PI regulátory

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene