27. 1. 2020  15:51 Bohuš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.
Identifikační číslo: 52345
Univerzitní e-mail: daniel.svrcek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Návrhové postupy a výpočtové metódy pre vybrané zariadenia v priemysle
Autor: doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Oponent 1:doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Peter Demeč, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Václav Brož, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrhové postupy a výpočtové metódy pre vybrané zariadenia v priemysle
Abstrakt:Habilitačná práca sa zaoberá návrhovými postupmi a výpočtovými metódami, ktoré sú využiteľné pre vybrané zariadenia v strojárskom priemysle. Využiteľnosť je aplikovaná v použitom príklade leteckého priemyslu, opisom konkrétneho aerodynamického návrhu vrtule s vysokou účinnosťou. Práca sa zaoberá požiadavkami na aerodynamickú efektivitu prácu a voľbu všetkých základných parametrov, optimalizáciou návrhových bodov (rýchlosť, otáčky, výkon, priemer a počet listov vrtule) s ohľadom na výkonové parametre pohonnej jednotky -- motora, kontrolou všetkých aerodynamických charakteristík i mimo návrhového režimu práce vrtule v celom rozsahu jej prevádzkových podmienok. Tieto výstupné geometrické a aerodynamické charakteristiky slúžia ako podklad k pevnostnej kontrole vrtule, ktorá je rovnako súčasťou habilitačnej práce. Dôraz sa kladie na pevnostnú kontrolu s ohľadom na maximálne možné zaťaženie v celom rozsahu prevádzky a súčasne s prihliadnutím na plnenie požiadaviek certifikačného predpisu. Prílohou habilitačnej práce je rovnako aplikácia návrhu práce vrtule v mlynkovom režime, čiže veterný motor. Práca sa zaoberá tiež návrhom rotorového listu veterného motora s maximálnou účinnosťou premeny veternej energie na krútiaci moment pri konštantných otáčkach. Habilitačná práca je príspevkom pre oblasť výskumu výrobnej techniky, v aplikačnej rovine pre oblasť využitia výpočtových metód pre vybrané zariadenia v strojárstve.
Klíčová slova:rýchlosť, otáčky, výkon

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně