14. 12. 2019  5:31 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Identifikačné číslo: 5298
Univerzitný e-mail: branislav.jelencik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav dizajnu (FA)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Úspešnosť školy a jej závislosť od niektorých aspektov prípravy študentov pre pôsobenie v praxi.
Autor: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Pracovisko: Fakulta architektúry
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Úspešnosť školy a jej závislosť od niektorých aspektov prípravy študentov pre pôsobenie v praxi.
Abstrakt:Perspektíva či rozvoj školy v trhovej ekonomike závisí aj od jej pozície medzi konkurenč-nými poskytovateľmi vzdelávania a výchovy. Kritéria pre posúdenie úspešnosti závisia od hodnotiaceho subjektu, podmienok v akých sa hodnotenie vykonáva a jeho cieľov. Odbornou aj laickou verejnosťou preferované kritéria sa od akademických neraz líšia. Záujem o školu, či jej absolventov môže v trhovej ekonomike vzniknúť iba za podmienky, že profil absolventa -- jeho kompetentnosti predstavujú pre investora, zamestnávateľa, sponzora atraktívnu hodnotu. Novou úlohou školy je preto aj analýza potrieb a tendencii na trhu pracovných síl. Reakciou na podnety môže byť kreovanie nových alebo modifikovaných predmetov, program rozšírenia kompetentností študentov, v ideálnom prípade dokonca inovatívne kritéria pre výber adeptov štúdia. Cieľom habilitačnej práce je v jednotlivých kapitolách (7) zmapovať problematiku posudzovania škôl trhom a navrhnúť efektívne kroky na zvýšenie atraktívnosti profilu absolventa FA STU, osobitne Ústavov dizajnu a interiéru pre budúcich zamestnávateľov alebo klientov.
Kľúčové slová:Trh. Predmet. Manažment vedomostí. , Organizácia. Zákazník. Sponzor. Potreby. Želania. , Škola. Úspešnosť. Študent. Absolvent, Konkurencia. Hodnota. Jedinečnosť ponuky. Produkt.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene