21. 9. 2019  2:36 Matúš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tatiana Kimličková
Identifikační číslo: 55125
Univerzitní e-mail: tatiana.jurkovicova [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: tatiana.kimlickova [at] stuba.sk
 
3629V09  vodohospodárske inžinierstvo D-VHI4
SvF D-VHI4 pres [roč 3]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Další informace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Funkcia vodojemu - zásobovanie vodou
Autor: Ing. Tatiana Kimličková
Pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Tóthová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Funkcia vodojemu - zásobovanie vodou
Abstrakt:Témou mojej práce je spracovanie problematiky vodojemov. V teoretickej časti som v krátkosti definovala zásady výpočtu potreby vody a nerovnomerného odberu vody. V ďalšej kapitole sa zaoberám základným rozdelením vodojemov a ich navrhovaním, ktoré som rozdelila na dve časti. V jednej časti som sa venovala vodojemom podzemným. Riešené bolo ich konštrukčné vybavenie, základné rozdelenie tvaru nádrží podzemných vodojemov a ich spájanie či konštrukcia. V druhej časti som sa orientovala na nadzemné vodojemy. Ako pri podzemných tak aj pri nadzemných som riešila ich konštrukciu, no pri nad-zemných bolo treba navyše spomenúť aj tepelnú izoláciu. Hlavným cieľom práce bol výpočet objemu vodojemu, ktorý som riešila najprv v teoretickej časti, výpočet pri gravitačnom prívode vody je počítaný v prílohe č.1 numerickým výpočtom a graficky. V poslednej časti som spracovala informácie o existujúcich vodojemoch a v prílohe sú doplnené snímky riešení armatúrovej komory dvoch vodojemov.
Klíčová slova:zásobovanie vodou, akumulácia, vodojem

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně