25. 1. 2020  7:02 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Viliam Kubis
Identifikačné číslo: 56205
Univerzitný e-mail: xkubisv [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inovatívne integrované vývojové prostredie pre jazyk Lua
Autor: Ing. Viliam Kubis
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Michal Kottman
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inovatívne integrované vývojové prostredie pre jazyk Lua
Abstrakt:Vývoj softvéru sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou mnohých priemyselných aj obchodných odvetví našej spoločnosti, pričom s rozsiahlejším, zložitejším a komplexnejším softvérom sa zväčšuje potreba softvérový produkt vyvíjať efektívnejšie, prehľadnejšie a hlavne rýchlejšie. Šetrenie času programátora pri vývoji alebo údržbe softvéru je dôležité z mnohých aspektov, medzi ktoré patrí aj zníženie nákladov na vývoj alebo údržbu softvérového produktu a zrýchlenie dodania výsledného riešenia. Súčasné integrované vývojové prostredia (IDE) ponúkajú množstvo pomôcok pre uľahčenie správy zdrojového kódu, avšak v samotnej prezentácii zdrojového kódu sa držia zaužívaného zobrazenia zdrojového kódu na základe súborov, do ktorých daný zdrojový kód patrí. Medzi inovatívne prístupy patrí abstrakcia od fyzickej (súborovej) štruktúry projektu a jeho vizualizácia založená na základe jeho logickej štruktúry. Táto práca sa zaoberá možnosťami inovatívnej vizuálnej prezentácie zdrojového kódu používateľovi ako aj inovatívnymi technikami navigácie v samotnom zdrojovom kóde. Dokument analyzuje súčasný stav integrovaných vývojových prostredí a prináša súhrn noviniek a vylepšení, ktoré by malo integrované vývojové prostredie pre jazyk Lua ponúkať. Prezentuje prototyp navrhnutého softvérového riešenia inovatívneho IDE, ktoré je založené na presnej syntaktickej analýze zdrojového kódu a ponúka používateľovi mnoho inovatívnych vlastností a možností ako aj kompletnú zmenu zaužívanej vizuálnej prezentácie zdrojového kódu.
Kľúčové slová:IDE, integrované vývojové prostredie, Lua, GUI, window managers, parsing, AST, abstract syntax tree, Qt, ZUI, Zoom User Interface, graph, layout manager, HyperLua, Hypergraph

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene