Apr 6, 2020   2:53 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identification number: 56936
University e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Machining and Medicine
Written by (author): Ing. Ján Milde, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obrábanie a medicína
Summary:Práca je zameraná na teoretický opis počítačom podporovaných technológií používaných v medicínskej výrobe. Tiež sú v nej vymenované a opísané základné lekárske odbory, v ktorých sa stretávame s danou problematikou. Bakalárska práca opisuje jednotlivé CA systémy a ich rozdelenie. V práci je detailne načrtnutý podrobný postup zhotovenia umelého implantátu, od jeho návrhu, simulácie obrábania až po samotnú výrobu. Dôraz sa tiež kladie na materiály umelých implantátov, ich výhody a nevýhody pri obrábaní a vhodnosť použitia pre ľudské telo. V práci sú zároveň podrobne opísané a znázornené štruktúry obrábania a ich použitie v praxi. V kapitolách sú zahrnuté ilustrácie pre väčší prehľad.
Key words:Výroba umelých kĺbov a implantátov, Počítačom podporované technológie v medicíne, CAD/CAM, Medicínske materiály, Spôsoby obrábania v medicíne

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited