20. 7. 2019  9:27 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Husár
Identifikačné číslo: 61034
Univerzitný e-mail: jakub.husar [at] stuba.sk
 
2831V00  chemické inžinierstvo D-CHEI
FCHPT D-CHEI den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Charakterizácia katalyzátora na rozklad dechtov
Autor: Ing. Jakub Husár
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Preparation and characterization of catalysts for tar decomposition
Abstrakt:The main goal in chemical technology of the 21 st. century is to reduce the production of greenhouse gases and to increase the efficiency of waste recycling and its transformation into energy, fuel and raw materials. Fossil fuels are non-renewable energy resource so in order to assure sustainable development renewable and environment-friendly energy sources and fuels will have to be discovered. Biomass and waste are considered as renewable energy sources which can be transformed into usable heat, electric energy, fuel and raw materials by their combustion, gasification or pyrolysis. Pyrolysis and gasification of biomass and waste, especially waste tires, are considered as modern ways of energy and fuel production. Gaseous, liquid and solid products are formed during gasification and pyrolysis processes. Waste tires are usually pyrolyzed into bio-oil which can be used as an additive to standard fuel like gasoline or diesel. Permanent gases are usually the main product of gasification. These gases contain a small portion of condensable vapors which are also known as tar. Tar removal is quite difficult so it is much more suitable to suppress tar formation (increase its decomposition) by the choice of right process conditions or by a catalyst addition. This paper is focused on the tar-decomposition catalyst preparation, study of its physical properties and catalytic activity during tar removal. Dolomite and tire pyrolysis char were used as a material for catalyst preparation. Raw catalysts were thermally stabilized at temperatures from 800 °C to 1000 °C and impregnated by nickel afterwards. Toluene was used as a model tar compound. Experiment was carried out in a fixed bed reactor at 800 °C. The composition of permanent gases leaving the reactor was periodically measured so the decrease in catalytic activity of used catalysts caused by char formation could be observed. To suppress char formation, steam was used as a constituent of the inlet gaseous stream.
Kľúčové slová:gasification, tar decomposition, catalyst

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene