Oct 22, 2020   11:07 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Anton Lisý
Identification number: 61256
University e-mail: anton.lisy [at] stuba.sk
 
2811V02  Technology of Polymer Materials D-TPOLMI
FCFT D-TPOLMI den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts          Lesson
     
Final thesis
     
     
Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Preparation of Biofuels by Catalytic Conversion of Lignin
Written by (author):
Ing. Anton Lisý
Department:
Thesis supervisor: Ing. Aleš Ház, PhD.
Opponent:
Ing. Andrea Butor Škulcová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava biopalív katalytickou konverziou lignínov
Summary:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo získať vedomosti a schopnosti a ich následné využitie v laboratóriu za účelom vyhodnotenia nameraných údajov, získaných pri katalýze lignín z čierneho výluhu vo termicko-tlakovom vsádzkovom reaktore. Pri práci bol použitý čierny výluh z jednoročných rastlín, ktorý bol pripravený bezsírnou technológiou. Použitým kyseliny sírovej sa z tohto výluhu izoloval lignín, ktorý sa následne využil v katalýze. Ako katalyzátor bola použitá platina na uhlíku a do termicko-tlakového reaktora sa pridala kyselina štavelová. Vzniknutý produkt bol analyzovaný meraním spalného tepla na kalorimetrickej bombe, v plynovom chromatografe s hmotnostným spektrometrom a termickou analýzou. Z nameraných údajov vyplýva že pridaním väčšieho množstva kyseliny šťaveľovej k menšiemu množstvu katalyzátora získame väčší výťažok.
Key words:
lignín, katalyzátor, biopalivá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited