Apr 7, 2020   10:58 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Marián Decký, PhD.
Identification number: 62154
University e-mail: marian.decky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Physical Training (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Bodies     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Proposal of multicriteria decision-making methods and application in sports and games.
Written by (author): Mgr. Marián Decký, PhD.
Department: Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Opponent 1:doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Opponent 2:prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
Opponent 3:doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá schopnosťami, ktoré sa podieľajú na štruktúre športového výkonu v športovom lezení a ich vyhodnotení za pomoci multikriteriálnych rozhodovacích metód. Začiatok práce je venovaný jednotlivým disciplínam a tiež zložkám, ktoré tvoria túto štruktúru. Práca sa ďalej venuje rôznym multikriteriálnym metódam a triedam agregačných operátorov. Hlavná časť práce sa zaoberá vyhodnotením dát Bordovou a Litvakovou metódou, ktoré zastupujú metódy založené na usporiadaní. Za hlavné metódy použité v práci považujeme metódu založenú na absolútnych odchýlkach a metódu založenú na minimalizácií penalizačných funkcií.
Key words:štruktúra športového výkonu,, multikriteriálne metódy,, agregačné funkcie,, Bordova metóda,, Litvakova metóda,, schopnosti,, metóda založená na odchýlkach,, metóda založena na minimalizácií penalizačných funkcií.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited