26. 1. 2020  19:45 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Marián Decký, PhD.
Identifikačné číslo: 62154
Univerzitný e-mail: marian.decky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra telesnej výchovy (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Orgány     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier
Autor: Mgr. Marián Decký, PhD.
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Oponent 1:doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Oponent 2:prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
Oponent 3:doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá schopnosťami, ktoré sa podieľajú na štruktúre športového výkonu v športovom lezení a ich vyhodnotení za pomoci multikriteriálnych rozhodovacích metód. Začiatok práce je venovaný jednotlivým disciplínam a tiež zložkám, ktoré tvoria túto štruktúru. Práca sa ďalej venuje rôznym multikriteriálnym metódam a triedam agregačných operátorov. Hlavná časť práce sa zaoberá vyhodnotením dát Bordovou a Litvakovou metódou, ktoré zastupujú metódy založené na usporiadaní. Za hlavné metódy použité v práci považujeme metódu založenú na absolútnych odchýlkach a metódu založenú na minimalizácií penalizačných funkcií.
Kľúčové slová:štruktúra športového výkonu,, multikriteriálne metódy,, agregačné funkcie,, Bordova metóda,, Litvakova metóda,, schopnosti,, metóda založená na odchýlkach,, metóda založena na minimalizácií penalizačných funkcií.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene