28. 2. 2020  1:14 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Marián Decký, PhD.
Identifikační číslo: 62154
Univerzitní e-mail: marian.decky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra telesnej výchovy (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Orgány     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier
Autor: Mgr. Marián Decký, PhD.
Pracoviště: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Oponent 1:doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Oponent 2:prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
Oponent 3:doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Proposal of multicriteria decision-making methods and application in sports and games.
Abstrakt:The purpose of this thesis is to deal with abilities contributing to a structure of a sport performance in sport climbing and their evaluation based on multicriteria decision methods. The thesis starts with particular disciplines and also components that build this structure. The thesis continues with various multicriteria methods and classes of aggregation operators. The main part of the work deals with data evaluation /analysis/ by Borda and Litvak method, which represent methods based on ordering. The main methods used in our thesis are the method deviations - based aggregation functions and the method based on minimalization of penality functions.
Klíčová slova:a structure of a sport performance,, multicriteria methods,, aggregation functions, , abilities,, Borda method,, Litvak´s method,, deviations - based aggregation functions,, method based on minimalisation of penality functions.

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně