28. 3. 2020  15:56 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Marián Decký, PhD.
Identifikačné číslo: 62154
Univerzitný e-mail: marian.decky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra telesnej výchovy (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Orgány     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier
Autor: Mgr. Marián Decký, PhD.
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Oponent 1:doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Oponent 2:prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
Oponent 3:doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Proposal of multicriteria decision-making methods and application in sports and games.
Abstrakt:The purpose of this thesis is to deal with abilities contributing to a structure of a sport performance in sport climbing and their evaluation based on multicriteria decision methods. The thesis starts with particular disciplines and also components that build this structure. The thesis continues with various multicriteria methods and classes of aggregation operators. The main part of the work deals with data evaluation /analysis/ by Borda and Litvak method, which represent methods based on ordering. The main methods used in our thesis are the method deviations - based aggregation functions and the method based on minimalization of penality functions.
Kľúčové slová:a structure of a sport performance,, multicriteria methods,, aggregation functions, , abilities,, Borda method,, Litvak´s method,, deviations - based aggregation functions,, method based on minimalisation of penality functions.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene