22. 10. 2020  23:52 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Ladislav Michalka
Identifikačné číslo: 68055
Univerzitný e-mail: ladislav.michalka [at] stuba.sk
 
3507V02  urbanizmus D-URB
FAD D-URB den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty
     
Absolvent     
Záverečná práca
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Polyfunkčný bytový dom Podunajská - Malodunajská - Vrakuňa
Autor:
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FAD)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Oponent:Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Polyfunkčný bytový dom Podunajská - Malodunajská - Vrakuňa
Abstrakt:
Bakalárska práca pozostáva z časti textovej, ktorú tvorí sprievodná správa pre územné konanie a technická správa pre stavebné povolenie, a z časti grafickej, kam patria výkresy štúdie pre územné konanie, výkresy projektu stavby a prehlbujúce výkresy stavby a detailov. Súčasťou bakalárskej práce sú i prílohy, výkresy projektu stavby v mierkach, výkazy stavebných produktov, model, prezentačný poster, stavebno-fyzikálne tabuľky zohľadňujúce navrhovanú stavbu, elaborát ateliérového seminára a CD. Cieľom bakalárskej témy je navrhnúť polyfunkčný bytový objekt do existujúceho prostredia na Malodunajskej ulici, v Bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Objekt má ponúkať svojim majiteľom kvalitné prostredie pre bývanie a obohatiť samotnú oblasť o obchodné prevádzky. Samotný návrh je ďalej vypracovaný ako dokumentácia pre územné konanie a dokumentácia projektu stavby. Dokumentácia je vypracovaná s ohľadom na regulatívy prostredia a STN pre navrhovanie bytových budov a obchodných prevádzok. Architektúra navrhovaného objektu pôsobí, na rozdiel od nesúrodého okolitého architektonicko-urbáneho priestoru, striedmo a decentne. Svojou hranatou hmotou nastoľuje poriadok a jasnosť hmotovej skladby. Tektonika okenných otvorov a balkónov prezrádza obytnú funkciu budovy ale zároveň svojim nepravidelným rozložením vytvára hru fasády, ktorá pôsobí na okoloidúcich príjemným a netradičným dojmom. Dominantné postavenie v území si polyfunkčný bytový dom buduje svojou výškou a polohou pri brehu Malého Dunaja. Samotná vykonzolovaná výšková časť objektu pôsobí ako akcent prostredia a svojím atypickým riešením jednoznačne púta pozornosť. Návrh obsahuje i riešenie širšieho okolia, najmä priestoru medzi polyfunkčným bytovým domom a ramenom Malého Dunaja, z ktorého sa vytvára odpočinkovo-kultúrna zóna. Dôležitou časťou je i riešenie samotných bytov a pridružených miestností domového vybavenia.
Kľúčové slová:polyfunkčnosť, bytový dom, byty, akcent

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene