22. 1. 2020  23:50 Zora
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lukáš Mastiľak
Identifikačné číslo: 72229
Univerzitný e-mail: lukas.mastilak [at] stuba.sk
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vnorený systém s aktualizáciou firmvéru cez SPI
Autor: Ing. Lukáš Mastiľak
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Oponent:Ing. Martin Vojtko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vnorený systém s aktualizáciou firmvéru cez SPI
Abstrakt:Práca sa zaoberá spôsobmi aktualizácie firmvéru a porovnaním šiestich mikropočítačov. Z týchto mikropočítačov je jeden vybraný pre túto prácu. Jednou s podmienok pri výbere mikropočítača je podpora SPI rozhrania, s využitím na prenos firmvéru. Preto sa táto práca zaoberá, aj podrobným opisom SPI. Hlavným cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať zavádzací program tzv. bootloader. Bootloader sa stará o pravidelnú aktualizáciu firmvéru. Prijme nový firmvér a nahradí ním starý firmvér. Predtým, ešte urobí zálohu starého firmvéru. V prípade zlyhania nového firmvéru, obnoví starý firmvér zo zálohy. Výsledkom implementácie v tejto práci je bootloader, ktorý má všetku túto funkcionalitu. Navyše zabezpečuje ochranu proti niektorým neplatným vstupom ako falošný alebo rovnaký firmvér.
Kľúčové slová:firmvér, bootloader, SPI, upadate

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene