26. 1. 2020  21:04 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lukáš Mastiľak
Identifikačné číslo: 72229
Univerzitný e-mail: lukas.mastilak [at] stuba.sk
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vnorený systém s aktualizáciou firmvéru cez SPI
Autor: Ing. Lukáš Mastiľak
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Oponent:Ing. Martin Vojtko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Update embedded system via SPI
Abstrakt:This work deals with methods for updating firmware and comparing six microcomputers. One from these microcomputers is selected for this work. Support of SPI interface using the firmware transfer is one of the conditions for selecting a microcomputer. Therefore, this work deals with the detailed description of SPI too. The main objective of this work is to design and implement a bootloader program. Bootloader takes care of updating the firmware regularly. It receives a new firmware and replaces the old firmware. Before that, it does a backup of the old firmware. In case of failure of the new firmware, it restores the old firmware from the backup. The bootloader with all that functionality is the result of the implementation of this work. Additionally, it provides protection against some invalid inputs as false or the same firmware.
Kľúčové slová:firmware, SPI, bootloader, upadate

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene