May 29, 2020   6:55 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Vilhan
Identification number: 72668
University e-mail: martin.vilhan [at] stuba.sk
 
3971V00  Measurement Technology D-MT
FEEIT D-MT-UM den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
UM-SAV, 2nd year of study

     
Graduate          Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Measuring Parameters of Electrical Impulses
Written by (author): Ing. Martin Vilhan
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Marián Bernát
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Meranie parametrov elektrických impulzov
Summary:
Práca je venovaná problematike merania a charakterizácie parametrov elektrických impulzov s využitím pre základnú diagnostiku koaxiálnych vedení. V úvode práce sú uvedené základné charakteristiky elektrického pulzu a uvedená metóda časovo rozlíšenej reflektometrie (TDR), ktorá sa najčastejšie používa na charakterizáciu vedení, zisťovanie a lokalizovanie možných porúch atď. Priebehy signálov sú generované pomocou funkčného generátora DG 1064 Z. Pre zobrazovanie jednotlivých priebehov vĺn cez dané káble je použitý Osciloskop DS 1062Z. Pre riadenie týchto prístrojov boli vytvorené programy vo vývojovom prostredí Labview. Program pre osciloskop zahŕňa potrebné funkcie pre zobrazenie aktuálneho priebehu a následné exportovanie dát. Požadované parametre generovaných signálov rôznych tvarov je možné nastaviť využitím aplikácie pre generátor. Tieto programy sú následne využité pri meraní vlastností koaxiálnych káblov s charakteristickou impedanciou 50 Ohm a rôznou dĺžkou.
Key words:
elektrický pulz, časovo rozlíšená reflektometria , Osciloskop, prostredie Labview, koaxiálne káble

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited