9. 4. 2020  9:31 Milena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Vilhan
Identifikačné číslo: 72668
Univerzitný e-mail: martin.vilhan [at] stuba.sk
 
3971V00  meracia technika D-MT
FEI D-MT-UM den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
UM-SAV, 2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Meranie parametrov elektrických impulzov
Autor: Ing. Martin Vilhan
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent:Ing. Marián Bernát
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Meranie parametrov elektrických impulzov
Abstrakt:Práca je venovaná problematike merania a charakterizácie parametrov elektrických impulzov s využitím pre základnú diagnostiku koaxiálnych vedení. V úvode práce sú uvedené základné charakteristiky elektrického pulzu a uvedená metóda časovo rozlíšenej reflektometrie (TDR), ktorá sa najčastejšie používa na charakterizáciu vedení, zisťovanie a lokalizovanie možných porúch atď. Priebehy signálov sú generované pomocou funkčného generátora DG 1064 Z. Pre zobrazovanie jednotlivých priebehov vĺn cez dané káble je použitý Osciloskop DS 1062Z. Pre riadenie týchto prístrojov boli vytvorené programy vo vývojovom prostredí Labview. Program pre osciloskop zahŕňa potrebné funkcie pre zobrazenie aktuálneho priebehu a následné exportovanie dát. Požadované parametre generovaných signálov rôznych tvarov je možné nastaviť využitím aplikácie pre generátor. Tieto programy sú následne využité pri meraní vlastností koaxiálnych káblov s charakteristickou impedanciou 50 Ohm a rôznou dĺžkou.
Kľúčové slová:elektrický pulz, časovo rozlíšená reflektometria , Osciloskop, prostredie Labview, koaxiálne káble

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene