Nov 17, 2019   3:26 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Jozef Daxner
Identification number: 73703
University e-mail: xdaxner [at] stuba.sk
 
2533T07  Intelligent Software Systems I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Security event monitoring system
Written by (author): Bc. Jozef Daxner
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Opponent:Ing. Dušan Bernát, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém monitorovania bezpečnostných udalostí
Summary:Pojem informačná bezpečnosť je v súčasnosti často spomínaný. Pre dosiahnutie informačnej bezpečnosti väčších organizácií je potrebné využiť robustnejšie riešenie, aké ponúka koncept hĺbkovej obrany. Dobrým riešením je využitie SIEM nástrojov, ktoré ponúkajú mnoho monitorovacích a bezpečnostných nástrojov, čo dopomáha k obrane systému. K takýmto nástrojom patrí aj SecMon, vytvorený a vyvíjaný na FIIT STU. Keďže bol SecMon vytvorený ako inžinierske dielo, oproti iným SIEM nástrojom vytváraných firmami po celom svete, SecMon nepokrýva všetku funkcionalitu a teda je potrebné do neho túto funkcionalitu doimplementovať. Obsahom tejto bakalárskej práce je podať informácie o informačnej bezpečnosti, vysvetliť pojem hĺbkovej obrany a priblížiť SIEM nástroje, presnejšie samotný SecMon, ktorý je porovnaný s open-source nástroju OSSIM od spoločnosti AlienVault. Cieľom mojej práce bolo v prvej fáze doimplementovať funkcionalitu filtrov, ktoré slúžia na filtrovanie bezpečnostných udalostí. Následne bolo potrebné opraviť a rozšíriť vzhľad a možnosti vizualizácie spracovaných dát. Boli doplnené a opravené možnosti manipulácie s komponentmi v obrazovke prístrojovej dosky, zobrazenie dát v koláčovom a stĺpcovom grafe a tiež stránkovanie medzi vyfiltrovanými údajmi. Vizualizácia dát sa teda posunula k podobe, akú poskytujú lepšie, dlhšie existujúce SIEM nástroje.
Key words:hĺbková obrana, SIEM nástroje, SecMon, informačná bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited