8. 12. 2019  12:22 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Zsófia Csáky
Identifikačné číslo: 75617
Univerzitný e-mail: zsofia.csaky [at] stuba.sk
 
1410V00  biochémia D-BICH
FCHPT D-BICH den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Lipidové partikuly a akumulácia skvalénu v kvasinkách
Autor: Mgr. Zsófia Csáky
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedúci práce: RNDr. Ivan Hapala, CSc.
Oponent 1:prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
Oponent 2:doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je odovzdaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Lipidové partikuly a akumulácia skvalénu v kvasinkách
Abstrakt:Skvalén je biotechnologicky významný izoprenoid, ktorý má široké využitie, vo farmaceutickom, kozmetickom a potravinárskom priemysle. U kvasiniek je za štandardných podmienok jeho hladina nízka, avšak jeho akumuláciu môžeme dosiahnuť zmenou kultivačných podmienok, genetickou manipuláciou alebo pomocou terbinafínu, inhibítora skvalénmonooxygenázy. V predloženej práci sa venujeme biochémii akumulácie skvalénu v bunkách kvasiniek. V prvom rade sme sa zaoberali účinnosťou mutácií v géne ERG1 kódujúcom skvalénmonooxygenázu pri akumulácii skvalénu v bunkách kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Podobný prístup (zníženie aktivity skvalénmonooxygenázy terbinafínom resp. mutáciou v géne ERG1) sme sa snažili využiť aj u kvasinky Kluyveromyces lactis, ktorá dokáže využiť ako zdroj uhlíka laktózu a má preto veľký biotechnologický potenciál z hľadiska produkcie skvalénu. V práci sme sa venovali aj lipotoxickému efektu skvalénu v mutantných bunkách kvasiniek (QM), ktoré nie sú schopné tvoriť lipidové partikuly a preto nedokážu efektívne ukladať skvalén. Zistili sme, že lipotoxický efekt skvalénu v QM bunkách sa prejaví na úrovni každej membrány, kde opísali jeho prítomnosť, t.j. endoplazmatického retikula (ER), mitochondrií a plazmatickej membrány. Prejav lipotoxického účinku akumulovaného skvalénu sme pozorovali v prípade ER ako indukciu tzv. „ER stresu“, v prípade mitochondrií ako zvýšenú produkciu reaktívnych foriem kyslíka. Na úrovni plazmatickej membrány sa škodlivý účinok akumulovaného skvalénu prejavuje ako zvýšená citlivosť buniek na membránovo-aktívne látky, znížená stabilita protoplastov a ako narušená schopnosť udržiavať membránový potenciál. V práci sme ďalej sledovali vzťah medzi akumuláciou skvalénu a biogenézou lipidových partikúl. Skvalén nedokáže indukovať biogenézu lipidových partikúl u QM buniek S. cerevisiae, avšak sme zistili, že pri indukcii bazálnej syntézy triacylglycerolov v množstve nedostačujúcom pre tvorbu lipidových partikúl akumulácia skvalénu vedie k tvorbe lipidových partikúl, čím sa eliminuje jeho toxicita v QM bunkách.
Kľúčové slová:Kluyveromyces lactis, lipidové partikuly, lipotoxicita, Skvalén, skvalénmonooxygenáza, Saccharomyces cerevisiae, kvasinky, QM mutant

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene