Apr 6, 2020   1:51 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Martin Ferianc
Identification number: 75705
University e-mail: xferianc [at] stuba.sk
 
3659T12  Building Technology I-TS
FCE I-TS den [term 2, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 2nd semester of study
Study group no.: 1

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Bc. Martin Ferianc
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Opponent:Ing. Erika Chmelíková
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Náplňou mojej bakalárskej práce bolo vypracovať realizačný projekt a celkovú projektovú dokumentáciu k téme „Bytový dom“. Stavba sa nachádza v lokalite Trebišov na ulici Ladislava Sáru, kde sa nachádzajú taktiež všetky inžinierske siete. Stavba ja podpivničená v celej časti objektu s rozšírením na dvoch stranách. Konštrukciu bytového domu tvorí železobetónový skelet spolu s výplňovým murivom a železobetónové stropy. Bytový dom pozostáva z 1 podzemného podlažia a 4 nadzemných podlaží. Na 1 nadzemnom podlaží sa nachádzajú polyfunkčné priestory určené na prenájom. Na 2 až 4 nadzemnom podlaží sa nachádza spolu 12 trojizbových bytov. Práca sa zaoberá celou štúdiou realizácie v súlade s platnými normami.
Key words:Bytový dom, realizačný projekt, železobetónový skelet s výplňovým murivom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited