Oct 21, 2019   6:46 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Bruno Grznár
Identification number: 79538
University e-mail: xgrznar [at] stuba.sk
 
2511T11  Information Security I-IB2
FIIT I-IB2 den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Domain specific modeling and UML: comparsion study
Written by (author): Bc. Bruno Grznár
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Kapustík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Doménovo špecifické modelovacie jazyky a UML: porovnávacia štúdia
Summary:Doménovo špecifické modelovanie je starý, no nie veľmi rozšírený pojem, a tiež nepoužívaný veľmi často. Z toho dôvodu v mojej práci opisujem význam a výhody použitia doménovo špecifického modelovania a zároveň ho porovnávam s jedným z najznámejších modelovacích jazykov, UML. Porovnanie zameriavam na tieto hlavné kritériá: čitateľnosť, počet zobrazených informácií a možnosť generovať kód. Výsledkom tohto projektu sú mnou vytvorené diagramy v UML reprezentujúce rovnaké časti systému ako vzorové diagramy a zhodnotenie použitia týchto diagramov.
Key words:UML, Doménovo špecifické modelovanie, porovnávacia štúdia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited