26. 1. 2020  22:48 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Oleksii Kholodov
Identifikačné číslo: 79591
Univerzitný e-mail: xkholodov [at] stuba.sk
 
2533T07  inteligentné softvérové systémy I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Interactive animation of Schottky diode based on object-oriented programming
Autor: Bc. Oleksii Kholodov
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Oponent:Ing. Arpád Kósa, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interactive animation of Schottky diode based on object-oriented programming
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá vytváraním interaktívnej animácie Schottkyho diódy na báze objektovo-orientovaného programovania, ktorá bude dostupná na portále eLearn Central ako časť interaktívnych online kurzov. Cieľovou skupinou sú študenti FEI STU bakalárskeho štúdia v Bratislave, ale takže sú ľudia ktore zaujaté v pochopení procesov Schotkyho diódy. V analize problému sú uvedené prehľady dostupných technológi, vybraných technológi, a príčiny ich výberu, hlavne JavaScript, d3 a PHPStorm, keďže animácia bude umiestnená na webovej stránke a HTML5 je štandartom. Popis a implementácia riešenia sú doplnené dokumentáciou. Výsledná animácia musí pomôcť študentom a iným ľuďom pochopiť základné princípy a štruktúru Schottkyho diódy a jej funkciu, aj zvýšiť popularitu a záujem náuky a technológi.
Kľúčové slová:Interaktívna animácia, JavaScript, objektovo-orientované programovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene