24. 1. 2020  6:18 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Oleksii Kholodov
Identifikačné číslo: 79591
Univerzitný e-mail: xkholodov [at] stuba.sk
 
2533T07  inteligentné softvérové systémy I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Interactive animation of Schottky diode based on object-oriented programming
Autor: Bc. Oleksii Kholodov
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Oponent:Ing. Arpád Kósa, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming
Abstrakt:This bachelor thesis deals with creation of an interactive animation of Schottky diode based on object-oriented programming, which will be publicly available at eLearn Central portal as a part of interactive online courses. The target group for the animation consists of mainly students of FEI STU bachelor study in Bratislava, but ultimately – of anyone interested in learning about Schottky diode function. The problem analysis provides an overview of available technologies, chosen technologies and reasons for picking them, mainly JavaScript, d3 and PHPStorm, since the solution will be placed on a web-page, and HTML5 is a standard. The description and implementation of the solution are complemented by documentation. The resulting animation is meant to be a help for students and other interested people to understand basic principles and structure of Schottky diode’s operations, as well as increase interest and popularity of science and technology.
Kľúčové slová:Interactive animation, JavaScript, object-oriented programming

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene