16. 12. 2019  11:39 Albína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Viktor Mikovčák
Identifikačné číslo: 82250
Univerzitný e-mail: xmikovcakv [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rezidencia veľvyslanca
Autor: Bc. Viktor Mikovčák
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Residence of the ambassador
Abstrakt:The topic of the final work was to develop a residence with a consulate for the ambassador of an unspecified country, serving to verify practical and theoretical knowledge at two levels. The level of architecture has been demonstrated in the project documentation for land-use planning and the building project level with documentation for the building permit. Location of designed building is in the city of Bratislava on Jancova Street. Responding to the function of the object and the analysis of the client’s needs, I decided to approach the embassy more comprehensively, as a sustainable set of objects in the case of any change in a living culture. In the concept of this building, I was influenced by the principle of metabolism in architecture in the 60´s and inspired by the growth of the building, only then the object can follow the current trends in architecture and housing at a higher standard. In addition, the building was adapted to the environment in a way it would not be disturbing but it would contribute to the surroundings and preserve the original atmosphere of the place.
Kľúčové slová:Residence , Time , Metabolism , Atmosphere

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene