3. 7. 2020  23:58 Miloslav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Adriana Dolníková
Identifikačné číslo: 82329
Univerzitný e-mail: xdolnikova [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH den [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 2. semester štúdia

          Záverečná práca
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Multifunkčná telocvičňa
Autor:
Pracovisko:
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Multifunkčná telocvičňa
Abstrakt:Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnúť objekt multifunkčnej telocvične v lokalite Nové mesto v Bratislave, v areáli ŠD Mladá Garda. Riešený pozemok je súčasťou areálu CAŠ STU (Centra akademického športu). Nachádza sa v južnej časti pozemku smerom z ulice Smirkova. Budova telocvične je situovaná v nadväznosti na ostatné plochy športového areálu. Má poskytnúť priestor na interiérové športové aktivity. V exteriéri má poskytnúť priestor rozptylový a oddychový v nadväznosti na exteriérovú horolezeckú stenu. Architektonické riešenie má navodzovať dojem dynamiky, čo pramení z funkcie stavby. Tento dojem má vytvárať zalomenie strechy, ktoré dotvára translucentná fasáda v kombinácii s tmavou podkladom v 1.NP. Týmto riešením má vystúpiť do popredia translucentná časť a dávať pocit dynamiky a lability. Z hľadiska funkčného využitia sa v objekte nachádzajú okrem multifunkčnej telocvične aj priestory na tréningy, posilňovňa, atletická dráha a miesto na pingpong. Okrem športových aktivít je tu aj oddychový a stretávací priestor pre študentov a časť administratívy a správy budovy. Pri telocvični vznikla aj plocha pre 24 parkovacích miest, pričom diváci môžu využívať aj už existujúce parkovisko pri hlavnom vstupe do areálu. V prvej časti práce som sa venovala architektonickému konceptu a riešeniu okolitého prostredia. V druhej časti práce som rozpracovala konštrukčné a materiálové riešenie. Návrh bol vypracovaný v podrobnosti projektu pre stavebné konanie a na základe platných predpisov a noriem.
Kľúčové slová:
Mladá Garda, šport, translucentná fasáda, multifunkčná telocvičňa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene