23. 1. 2020  10:21 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Peter Herich, PhD.
Identifikační číslo: 8233
Univerzitní e-mail: peter.herich [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Syntéza a charakterizácia vybraných komplexov prechodných prvkov s S,S-ligandami.
Autor: Mgr. Peter Herich, PhD.
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Oponent 1:prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Pavel Vojtíšek, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Synthesis and characterization of selected complexes of transition elements with S,S- dithiolate ligands
Abstrakt:My PhD. studies was focused on the synthesis of new dithiolate 3d transition metal complexes with S, P, N-ligands and its characterization of available techniques, especially X-ray analysis. My work can be divided into two parts. The first part is focused on the synthesis of molecular square-planar dithiolate nickel complexes with N, P-bidentate and P-tridentate ligands and their characterization by direct and indirect methods. The dithiolate complexes are interesting due to a wide range of technical applications and biological activities. Because in many catalysts and biogenic systems active centers are precisely in square-planar arrangement of the coordination polyhedron, our selected samples (with square-planar arrangement of chromophore) were tested as an acetylcholinesterase inhibitors and as a sulfur vulcanization accelerators of rubber. The second part is focused on the synthesis of ionic dithiolate complexes with basic formula (MeP(Ph)3)+ [M(bdtCl2)2]-, where (MeP(Ph)3)+ is an phosphonium counter cation, (M = Co, Ni, Cu) and bdtCl22- is dithiolate ligand. Complexes of Ni and Cu were preparated in the two oxidation states with basic formula (MeP(Ph)3)n+ [M(bdtCl2)2]n-, where n = 1, or 2, which could be separated. The Cobalt complex is very sensitive to oxidation under normal conditions, complex of Co(II) could not be prepared. All complexes were purified by a series of crystallizations with the emphasis on the preparation of high quality crystals suitable for X-ray analysis. Three complexes are isostructural in the oxidation state (III) and the same phenomenon is also observed for the two complexes in the oxidation state (II). These crystals were used to measure diffraction data for the study of charge density due to the understanding of the character of the dithiolate ''non-innocent'' ligand and predicting the potential properties of the complexes. Electronic structure with consequential AIM analysis offer more detail information about the character of coordination bonds in system studied.
Klíčová slova:substituted dithiolates, electron density, transition metals, single-crystal structure

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně