29. 5. 2020  19:05 Vilma
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Jakub Tarbaj
Identifikační číslo: 82375
Univerzitní e-mail: xtarbaj [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH pres [sem 2, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 2. semestr studia

Kontakty
     
Absolvent     
Závěrečná práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Multifunkčná telocvičňa
Autor: Bc. Jakub Tarbaj
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Multifunkčná telocvičňa
Abstrakt:Súhrn Zadanou témou mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť multifunkčnú telocvičňu športoviska Mladá Garda, nachádzajúceho sa v Bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Pri samotnom návrhu som zohľadňoval zadaný lokalitný program, územno-priestorové regulatívy lokality, ako aj urbanistický a architektonicky výraz prostredia. Objekt som riešil v súlade so všeobecnými požiadavkami na športové stavby a s prístupnosťou všetkých častí aj zdravotne znevýhodneným osobám. Výsledok mojej práce ponúka nenáročnú prevádzku, jednoduchú segregáciu športovca a diváka, kvalitné hracie plochy a v neposlednom rade aj netradičné hmotovo-priestorové stvárnenie budovy, ktorého silueta dotvára dané prostredie.
Klíčová slova:
športová hala, športovec, kompozícia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně