28. 2. 2020  20:14 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Martin Hollý
Identifikačné číslo: 85574
Univerzitný e-mail: xhollym [at] stuba.sk
 
3948T11  materiálové inžinierstvo I-MI
MTF I-MI komb [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná kombinovaná forma
1. ročník / 2. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv technologických parametrov austenitizácie na mikroštruktúru a tvrdosť zakalenej ocele 100Cr6
Autor: Bc. Martin Hollý
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Oponent:Ing. Jana Ptačinová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv technologických parametrov austenitizácie na mikroštruktúru a tvrdosť zakalenej ocele 100Cr6
Abstrakt:HOLLÝ, Martin: Vplyv technologických parametrov austenitizácie na mikroštruktúru a tvrdosť zakalenej ocele 100Cr6. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov.- Školiteľ: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.- Trnava: MTF STU, 2019. 45 s. Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom technologických parametrov austenitizácie na mikroštruktúru a tvrdosť zakalenej ocele 100Cr6. V práci sú uvedené ocele na výrobu valivých ložísk, zariadenia na ich tepelné spracovanie a základná teória austenitizácie a kalenia. V experimentálnej časti sú analyzované zmeny mikroštruktúry a tvrdosti ložiskovej ocele 100Cr6 po austenitizácii a následnom kalení do oleja alebo chladnutí v peci.
Kľúčové slová:austenitizácia, kalenie, ložisková oceľ, tepelné spracovanie, 100Cr6

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene