7. 4. 2020  13:27 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Martin Müller
Identifikační číslo: 86326
Univerzitní e-mail: xmullerm [at] stuba.sk
 
2387T16  aplikovaná mechatronika a elektromobilita I-AME
FEI I-AME pres [sem 2, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 2. semestr studia

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Databázový a vizualizačný systém pre model skladového systému
Autor: Bc. Martin Müller
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Bisták, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Databázový a vizualizačný systém pre model skladového systému
Abstrakt:Cieľom práce bolo vytvoriť databázový a vizualizačný systém pre zvolený model regálového skladového systému. Cieľ spočíval v navrhnutí a vytvorení aplikácie, v ktorej sa bude nachádzať vizuálny návrh skladového regálu, a databáz, v ktorých budú umiestnené záznamy, s ktorými aplikácia pracuje. Vo vizualizovanom regáli budú uložené súčiastky spojovacej techniky, ktoré bude možné ľubovoľne vyhľadávať. Aplikácia má umožniť prácu s databázami vytvorenými v programe MS Access. Práca sa skladá zo samotnej aplikácie vytvorenej v programe Promotic a piatich databáz. Pre každý druh súčiastok je vytvorená vlastná databáza, v rámci ktorej sa nachádza tabuľka so záznamami o súčiastkach. V aplikácii sa nachádza riadiaci panel, kde si môže obsluhujúca osoba zvoliť druh súčiastok, s ktorými chce pracovať a následne zvoliť kritérium, podľa ktorého ich chce vyhľadávať. Konkrétnu súčiastku je možné vyhľadať buď zadaním jej EAN kódu, alebo priamo zo zoznamu podľa názvu súčiastky. Po výbere súčiastky sa v regáli rozsvieti indikátor na mieste, kde sa daná súčiastka nachádza a zároveň sa zobrazí QR kód, po ktorého naskenovaní sa otvorí webová stránka so všetkými informáciami o súčiastke. Tieto informácie sú priamo zobrazené aj v samotnej aplikácii. Po odobratí súčiastok zo skladu môže skladník zadať počet kusov, ktoré zo skladu odobral, rovnako aj pri naskladnení nových súčiastok môže do aplikácie zadať ich počet. Aktuálna hodnota počtu kusov danej súčiastky sa následne automaticky aktualizuje v databáze. Všetky stanovené ciele práce boli dosiahnuté a v konečnom dôsledku navrhnutá aplikácia simuluje proces vyhľadávania a monitorovania tovaru v sklade. Význam celej práce spočíva v tom, že pri jej reálnom používaní aplikácia pomáha zvýšiť produktivitu práce zamestnancov v sklade, keďže čas potrebný na nájdenie skladovej položky je minimálny. Zároveň sa znižuje chybovosť pri výdaji tovaru, keďže miesto, z ktorého má skladník skladovú položku odobrať je svetelne označené. Aplikácia tiež pomáha monitorovať stav počtu kusov skladového materiálu podľa typu materiálu.
Klíčová slova:databázy, skladovanie, regál, vyhľadávanie, efektivita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně