24. 2. 2020  1:42 Matej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Martin Gömöry
Identifikačné číslo: 86640
Univerzitný e-mail: xgomory [at] stuba.sk
 
2621T17  automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve I-AICHP
FCHPT I-AICHP den [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 2. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 22

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku
Autor: Bc. Martin Gömöry
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Oponent:Mgr. Barbora Gaálová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku
Abstrakt:Staphylococcus aureus je významný ľudský patogén, ktorý spôsobuje ochorenia kože a dýchacej sústavy. Problémom je častý výskyt kmeňov, ktoré sú rezistentné voči protistafylokokovým penicilínom, ako meticilín. Rezistencia je spôsobená zmenou väzbového miesta na tzv. penicilín viažucich proteínoch, ktoré sú súčasťou enzýmu transpeptidáza, jedného z enzýmov zodpovedných za syntézu bunkovej steny. Gén mecA, zodpovedný za syntézu pozmenených proteínov, je prenášaný na mobilnom genetickom elemente, nazývanom SCCmec. V práci sme sa zamerali na identifikáciu veterinárnych izolátov na selektívnych živných médiách a metódou MALDI-TOF, určenie citlivosti izolátov na cefoxitín difúznou metódou a následné stanovenie MIC pre rôzne antibiotiká mikrodilučnou metódou. Na úrovni druhu sme identifikovali 90,7% izolátov, dominantné zastúpenie mali S. aureus a S. paraintermedius. Rezistenciu voči cefoxitínu vykazovalo 15,5% izolátov, u ktorých bola následne stanovená citlivosť aj na ďalšie antibiotiká mikrodilučnou metódou. Výsledky mikrodilučnej metódy potvrdili rezistenciu voči cefoxitínu u 62,5% izolátov. Žiaden izolát nebol rezistentný voči všetkým testovaným antibiotikám. Prítomnosť mecA génu sme dokazovali PCR metódou, pozitívny výsledok sme získali u 5 izolátov.
Kľúčové slová:mecA, PCR , MRSA

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene