25. 2. 2020  7:47 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Martin Gömöry
Identifikačné číslo: 86640
Univerzitný e-mail: xgomory [at] stuba.sk
 
2621T17  automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve I-AICHP
FCHPT I-AICHP den [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 2. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 22

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku
Autor: Bc. Martin Gömöry
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Oponent:Mgr. Barbora Gaálová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Increasing number of methicillin resistant staphylococci in Slovakia
Abstrakt:Staphylococcus aureus is an important human pathogen, which causes infections of skin and respiratory system. Frequent occurrence of strains which are resistant to antistaphylococcal penicillins like methicillin is a major problem. Resistance is caused by alteration of a target area on so called penicillin-binding proteins that are part of enzyme transpeptidase, which is one of enzymes responsible for synthesis of the bacterial cell wall. mecA gene, responsible for synthesis of altered proteins, is carried on mobile genetic element, called SCCmec. In this thesis we focused on identification of veterinary isolates using selective growth media and MALDI-TOF method, as well as determination of susceptibility of isolates to cefoxitine by diffuse method and microdilution method. On species level we identified 90,7% of isolates, most of them were S. aureus and S. paraintermedius. Resistance to cefoxitine was detected in 15,5% of isolates. By microdilution method the resistance to cefoxitine was confirmed in 62,5% of isolates. No isolate was resistant to all screened antibiotics. We tried to prove the presence of mecA gene by PCR method, we obtained positive result in 5 isolates.
Kľúčové slová:PCR, mecA , MRSA

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene