Dec 7, 2019   2:17 a.m. Ambróz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Ľuboš Dráb
Identification number: 86685
University e-mail: xdrabl [at] stuba.sk
 
1420T11  Technical Chemistry I-TCHEM
FCFT I-TCHEM-OCH den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
organická chémia, 1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 53

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:DMSO methylations of heteroaromates
Written by (author): Bc. Ľuboš Dráb
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Záborský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:DMSO metylácie heteroaromátov
Summary:Bakalárska práca obsahuje literárnu rešerš zahrňujúcu súčasné poznatky o radikálovej metylácii (hetero)aromátov s použitím metylového radikálu generovaného pomocou Fentonovho činidla z DMSO za vzniku novej C-C väzby, vznikajúcej AdR mechanizmom, ako aj ďalšie metódy generovania metylového radikálu. Literárna rešerš taktiež zahŕňa alternatívne metylačné mechanizmy s použitím DMSO. Precedentné reakčné podmienky využívajúce DMSO, Fentonove činidlo a sírovú, resp. trifluóroctovú kyselinu, sme za účelom preskúmania možností syntetickej využiteľnosti radikálovej metylácie aplikovali v rámci reakčného skríningu na 5-/6-článkové substituované N-heteroaromáty na báze imidazolu, pyridínu, pyrazínu a purínu. Otestovaných bolo celkovo 11 substrátov, z ktorých však iba 5 poskytlo analyticky dokázané metylované produkty, vo väčšine prípadov sme pozorovali nulovú konverziu substrátov alebo vznik komplexných reakčných zmesí bez prítomnosti očakávaných metylovaných produktov.
Key words:N-heteroaromáty, reaktivita, radikálová metylácia, vznik C-C väzby, DMSO, Fentonove činidlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited