26. 1. 2020  4:22 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Patrícia Jamborová
Identifikačné číslo: 86709
Univerzitný e-mail: xjamborova [at] stuba.sk
 
2822T00  chemické technológie I-CHTI
FCHPT I-CHTI den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 55

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Katalytická oxidácia furfuralu
Autor: Bc. Patrícia Jamborová
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Cvengrošová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Katalytická oxidácia furfuralu
Abstrakt:Postupné znižovanie fosílnych zásob a ich negatívny dopad na životné prostredie núti ľudstvo hľadať alternatívne zdroje využitia. Jedným z takýchto alternatívnych zdrojov je biomasa. Je to obnoviteľný zdroj, z ktorého možno získavať chemikálie s rovnakými vlastnosťami ako majú tie, ktoré sú vyrábané z fosílnych palív. Chemikáliou vyrábanou z obnoviteľných zdrojov je aj furfural. Bakalárska práca sa zameriava na oxidáciu furfuralu v kvapalnej fáze v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov na báze vanádu. Cieľom bolo študovať vplyv týchto katalyzátorov na výťažky vzniknutých organických kyselín so zameraním na kyselinu maleínovú. Reakcie prebiehali vo vsádzkových nerezových reaktoroch v teplotnom rozsahu 80 - 120°C, tlaku kyslíka v rozsahu 0,4 - 1,0 MPa a reakčnom čase 18 hodín. Najlepší výsledok oxidácie furfuralu v kvapalnej fáze sa získal použitím katalyzátora 30 hm.% V2O5/SiO2. V prítomnosti tohto katalyzátora sa oxidáciou furfuralu pri teplote 120 °C a tlaku kyslíka 0,8 MPa získala kyselina maleínová vo výťažku 10,5 % pri konverzii furfuralu 88,1 %. Táto záverečná práca vznikla s podporou projektov: grant VEGA 1/808/18 a APVV-17-0302.
Kľúčové slová:furfural, oxidácia, kyselina maleínová, vanádové katalyzátory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene