21. 1. 2020  1:53 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Miroslava Sojková
Identifikační číslo: 86806
Univerzitní e-mail: xsojkovam [at] stuba.sk
 
2908T09  biochémia a biomedicínske technológie I-BBT
FCHPT I-BBT pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia
Studijní skupina číslo: 39

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie
Autor: Bc. Miroslava Sojková
Pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Oponent:RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie
Abstrakt:Akútna myeloidná leukémia (AML) je onkologické ochorenie, ktorého liečbu komplikuje vznik tzv. viacliekovej rezistencie (MDR). Kvôli tomu sa leukemické bunky stávajú necitlivé voči viacerým podávaným liečivám. Jedným z hlavných mechanizmov rozvoja MDR je nadexpresia P glykoproteínu (P-gp), ktorý patrí do skupiny ABC transportérov. Nedávno sme zistili, že expresia nového potenciálneho biomarkeru AML – latrofilínu-1 (LPHN1) je stíšená v P-gp pozitívnych bunkových sublíniách v porovnaní s ich senzitívnymi variantmi. LPHN1 zrejme reguluje produkciu a vylučovanie proteínov Tim-3 a galektínu-9 (Gal-9), ktoré sú zapojené do dráh úniku leukemických buniek pred imunitným systémom. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo sledovať expresiu Tim-3 a Gal-9 v senzitívnych bunkových líniách (SKM-1 a MOLM-13) a rezistentných bunkových sublíniách (SKM-1/VCR a MOLM-13/VCR) akútnej myeloidnej leukémie. Zistili sme, že v senzitívnych líniách dochádza k expresii génu HAVCR2 kódujúceho Tim-3, avšak v oboch rezistentných sublíniách, v ktorých je nadexprimovaný P-gp, dochádza k expresii tohto génu vo zvýšenej miere. Expresia Tim-3 na proteínovej úrovni taktiež stúpa v rezistentných sublíniách. Pri expresii génu LGALS9, ktorý kóduje Gal-9, sme zistili, že v senzitívnych líniách dochádza k jeho expresii, avšak v oboch rezistentných sublíniách dochádza ku zníženiu expresie tohto génu. Expresia Gal-9 na proteínovej úrovni taktiež klesá v rezistentných sublíniách.
Klíčová slova:akútna myeloidná leukémia, galektín-9, latrofilín-1, P-glykoproteín, Tim-3

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně